Verdenskunst J.F. Willumsens Museum

Vision

Willumsens Museum bringer verdenskunst til Frederikssund

Willumsens Museum

  • viser kunst i verdensklasse
  • viser kunst, der spejler verden
  • åbner døren til kunstens verden
  • danner ramme om en verden af oplevelser

Willumsens Museum

  • gør verdenskunst til en del af Frederikssunds DNA
  • styrker Frederikssunds format og attraktionsværdi

Mission

Willumsens Museum i Frederikssund, nord for København, er et museum for den danske multikunstner Jens
Ferdinand Willumsens (1863-1958) grænseoverskridende, storladne, til tider bizarre og ekstreme figurative
kunst samt hans egne kunst- og billedsamlinger. Uden for kategori og med sin egen helt igennem
individualistiske og konceptuelle tilgang skabte Willumsen kunst, der på én og samme tid trak på
manierismens overdrev og populærkulturens billedstrøm. Mange af hans hovedværker står i dag som
væsentlige bidrag til nordisk modernisme, men meget er også blevet afvist og genopdages først i disse år.
Willumsens Museum skaber kunstudstillinger, events og aktiviteter i J.F. Willumsens ånd.
Gennem nytænkende udstillinger, forskningsbaserede publikationer, seminarer, workshops, undervisning og
et bredt anlagt program for offentligheden har museet til formål at præsentere, aktualisere og
perspektivere Willumsens kunst, hans kreative virke og private kunstsamling for nutidens borgere.

Værdigrundlag

Sanselighed
Willumsens Museum lægger vægt på den sanselige og æstetiske oplevelse.

Verdensklasse
Engagement, professionalisme, kvalitet og et højt ambitionsniveau er bærende værdier for museets tilgang
til kerneopgaverne, museets brugere og eksterne samarbejdspartnere.

Vildskab
Det ukonventionelle, normbrydende og kompromisløse, der kendetegner Willumsens kunst og
arbejdsproces, er værdier, museet reflekterer i udstillinger og aktiviteter.

Lokal forankring
Museet tænker globalt men er forankret lokalt.

Download årsberetning for 2017 her

Download Mission/Vision 2019-2021

Download vedtægter for Willumsens Museum