Undervisningsforløb for sprogskoler

Sprogets kunst

At skulle gøre sig forståelig på et nyt sprog og finde sig til rette i et nyt land, kan ofte vise sig som en lang og krævende proces. Det involverer ikke blot et nyt ordforråd, men kan også omhandle nye måder at tale sammen på og måske helt nye sociale relationer og kulturelle koder. Med projektet Sprogets kunst ønskede vi på J. F. Willumsens Museum, igennem tæt samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland – afdeling Frederikssund, at undersøge, hvorledes museet og kunsten kan inddrages i undervisning af dansk som andetsprog.

Willumsen giver igennem sine værker adgang til et personligt og sanseligt rum, hvor menneskets grundvilkår og det at være menneske i verden behandles og omsættes til billeder, så vores nysgerrighed pirres og vores sanser og følelser berøres. Med udgangspunkt i museets samling ønsker vi med projektet at undersøge, hvorledes mødet med Willumsens værker og med kunsten i det hele taget kan skabe behov for et sprog, stimulere læringslysten og styrke selvtilliden hos sprogcenterets kursister.

Til projektet var tilknyttet en arbejdsgruppe, der bestod af museumsinspektør Louise Bugge Jacobsen, Monika Kallan og Maria Hansen fra sprogcenteret Nordsjælland – Frederikssund samt Mads Haugsted, Lektor på DPU.

Vi tilbyder en generel introduktion til museet og og J. F. Willumsen samt en kort indføring i den aktuelle udstilling. Forløbet varer 1 1/2 time og prisen er 600 kr. pr. forløb. Har du spørgsmål eller ønsker du at booke et besøg kan du kontakte museumsinspektør Louise Bugge Jacobsen på Lbjac@frederikssund.dk eller telefon 47 31 07 73.

Sprogets Kunst – idékatalog

I forbindelse med projektet har vi udgivet et idékatalog, hvor vores erfaringer, oplevelser og undervisningsmateriale er samlet. Idékataloget består af forskellige dele og fås i samlet udgave ved henvendelse til museet eller i digital udgave herunder.

Hovedpublikation

I hovedpublikationen kan du læse om baggrunden for projekt Sprogets Kunst og om hensigten og overvejelserne med inddragelse af kunst i undervisning af dansk som andetsprog. Hent her

Arbejdshæfte

I arbejdshæftet finder du forskellige arbejdsark til brug på museet, idéer til opgaver efter et museumsbesøg samt tekstmateriale til forberedelse og viderearbejde på skolen. Hent her

Priser og booking

Alle gruppebesøg skal aftales på forhånd med museet.

Bestilling af undervisningsforløb skal aftales senest to uger før besøget. Undervisning tilbydes tirsdag og onsdag mellem kl. 10 og 15. Skoleklasser og børneinstitutioner med ledsagere har gratis adgang.

Omvisninger skal senest afbestilles 10 dage før omvisningsdatoen. Ved senere afbestilling faktureres omvisningens fulde pris.

Gratis undervisningsforløb for folkeskoler i Frederikssund kommune tirsdag og torsdag 10.00 – 14.00.
Booking: Tlf. 47310773 eller på mail: jfw@frederikssund.dk

Betaling: kontant ved ankomst til museet eller via skolens EAN-lokationsnummer.

Se priser

Lytteøvelser

Niveau 1

Niveau 2

Projekt Sprogets kunst er støttet af Kulturstyrelsen.