Undervisningsforløb for 4. – 6. klasse

Tegneforløb
Målgruppe:
1.-10. klasse
Varighed:
1 ½ time alle klassetrin
Pris: 550 kr.

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med denne. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet selvstædigt og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Derfor er tegning ikke kun for små børn, men noget alle i alle aldre kan få noget ud af. Men som kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg – også mislykkede.

Ud over selv at være en dygtig tegner, samlede Willumsen også på tegnede værker. For Willumsen var det at tegne en måde at huske og tilegne sig verden på. Asger Jorn, som også er med på udstillingen, arbejdede også med tegneteknikker af mere eksperimenterende karakter. For Jorn kunne det handle om, at finde frem til det uventede, bevidst tilfældige eller legende.

I dette tegneforløb vil vi give tegningen ekstra fokus og tid. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage. Mens vi tegner, vil der også være tid til at diskutere de værker, vi ser på og de vanskeligheder, vi møder, når vi skal tilegne os verden og forsøge at gøre den til et tegnet billede.

PORTRÆTTER OG SELVPORTRÆTTER

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 1 time eller 2 ½ times værkstedsforløb.
Pris: 450 kr/750 kr.

Forløbet tilbydes fra 29. januar 2019

 Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt, går forløbet i dybden med hvad et portræt og et selvportræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt og selvportræt, os ompersonen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropssprog, (selv)iscenesættelse og identitet præsenteres og diskuteres undervejs i forløbet ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser, der lægger op til selvrefleksion og perspektivering til elevernes egen verden.

Der tilbydes to typer forløb. Se mere her>>

IND I BILLEDET

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 1 time
Pris: 450 kr.

Forløbet tilbydes hele året.

J.F. Willumsen var meget omhyggelig, når han skulle lave et nyt kunstværk. Intet blev overladt til tilfældighederne. Han overvejede nøje, hvordan billedet skulle komponeres for at få den helt rigtige fortælling og stemningen frem i værket. I forløbet ser vi analytisk på, hvordan Willumsen har bygget sine kunstværker op samt hvordan et billede kan indeholde en fortælling. Vi ser på hvordan han arbejdede med dybde og rum, lys og skygge, farver, beskæring og perspektiv. Eleverne vil lære grundlæggende billedanalytiske begreber ligesom der arbejdes med subjektivitet, forskellige fortolkningsmodeller og synsmåder. Gennem forløbet bliver eleverne præsenteret for værktøjer, de kan anvende til egen billedfremstilling eller til analyse af andre kunstværker.
Se mere her>>

FARVERNES VERDEN 

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 1 time
Pris: 450 kr.

Forløbet tilbydes fra 29. januar 2019.

J.F. Willumsen var gennem hele sit kunstneriske virke meget optaget af farver og deres indbyrdes påvirkninger. Selv udførte han et utal af farveprøver til sine værker, blandede sine egne farvepigmenter, og var meget bevidst om præcis hvilken effekt farverne skulle give. Willumsens malerier er ofte meget farvestærke og de er derfor oplagte at bruge som udgangspunkt for farveundersøgelser. Sammen med eleverne undersøger vi hvilke betydninger, udtryk og stemninger farverne giver, i samspil med værkernes motiver.

Omvisningen er dialogbaseret og inddrager mindre tegne- og skriveøvelser. Eleverne vil selv få lov til at prøve kræfter med små farveanalyser undervejs.
Se mere her>>

Priser og booking

Alle gruppebesøg skal aftales på forhånd med museet.

Bestilling af undervisningsforløb skal aftales senest to uger før besøget. Undervisning tilbydes tirsdag og onsdag mellem kl. 10 og 15. Skoleklasser og børneinstitutioner med ledsagere har gratis adgang.

Omvisninger skal senest afbestilles 10 dage før omvisningsdatoen. Ved senere afbestilling faktureres omvisningens fulde pris.

Gratis undervisningsforløb for folkeskoler i Frederikssund kommune tirsdag og torsdag 10.00 – 14.00.
Booking: Tlf. 47310773 eller på mail: jfw@frederikssund.dk

Betaling: kontant ved ankomst til museet eller via skolens EAN-lokationsnummer.

Se priser