Undervisningsforløb for 4. – 6. klasse

SKYGGESIDER HOS J.F. WILLUMSEN OG JØRGEN HAUGEN SØRENSEN

Målgruppe: 5.-10. klasse
Varighed: 75 minutter eller 2 ½ times workshopforløb

Tilbydes fra 13. august – 31. december 2019

I efterårets særudstilling ”Tiden møder tiden” går to af dansk kunsthistories store mestre i dialog med hinanden. J.F. Willumsen (1863-1958) og Jørgen Haugen Sørensen (1934 ) er begge selverklærede ikke-troende, men deler en dyb interesse i grundlæggende eksistentielle spørgsmål om livet og døden, kærlighed og lidelse, menneske og dyr – og det kommer til udtryk i deres kunst. I forløbet vil vi se nærmere på disse lidt mørkere sider af livet, som kunstværkerne fremviser. Vi vil undersøge, hvordan begreber om modsætning og skygge kommer til udtryk i værkerne og hvordan disse kan spejle sider af livet.

I workshoppen skal vi selv have fingrene i materialet og afprøve det modellerende udtryk, som særligt Jørgen Haugen Sørensen er mester i. Vi skal ud fra udstillingens tematikker formgive vores egne relieffer og arbejde med begreber om modsætninger, kontraster og skyggesider.

I samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste tilbydes også et undervisningsforløb med workshop. Se mere her>>

TEGNEFORLØB

Målgruppe: 1.-10. klasse
Varighed:
1 ½ time

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med denne. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet selvstændigt og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Derfor er tegning ikke kun for små børn, men noget alle i alle aldre kan få noget ud af. Men som kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg – også mislykkede.

Ud over selv at være en dygtig tegner, samlede Willumsen også på tegnede værker. For Willumsen var det at tegne en måde at huske og tilegne sig verden på.

I dette tegneforløb vil vi give tegningen ekstra fokus og tid. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage. Mens vi tegner, vil der også være tid til at diskutere de værker, vi ser på og de vanskeligheder, vi møder, når vi skal tilegne os verden og forsøge at gøre den til et tegnet billede.

PORTRÆTTER OG SELVPORTRÆTTER

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 75 minutter  eller 2 ½ times værkstedsforløb.

Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt, går forløbet i dybden med hvad et portræt og et selvportræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt og selvportræt, os ompersonen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropssprog, (selv)iscenesættelse og identitet præsenteres og diskuteres undervejs i forløbet ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser, der lægger op til selvrefleksion og perspektivering til elevernes egen verden.

Der tilbydes to typer forløb. Se mere her>>

IND I BILLEDET

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 75 minutter

J.F. Willumsen var meget omhyggelig, når han skulle lave et nyt kunstværk. Intet blev overladt til tilfældighederne. Han overvejede nøje, hvordan billedet skulle komponeres for at få den helt rigtige fortælling og stemningen frem i værket. I forløbet ser vi analytisk på, hvordan Willumsen har bygget sine kunstværker op samt hvordan et billede kan indeholde en fortælling. Vi ser på hvordan han arbejdede med dybde og rum, lys og skygge, farver, beskæring og perspektiv. Eleverne vil lære grundlæggende billedanalytiske begreber ligesom der arbejdes med subjektivitet, forskellige fortolkningsmodeller og synsmåder. Gennem forløbet bliver eleverne præsenteret for værktøjer, de kan anvende til egen billedfremstilling eller til analyse af andre kunstværker.
Se mere>>

FARVERNES VERDENFARVERNES VERDEN 

Målgruppe: 4.-6.klasse
Varighed: 75 minutter

J.F. Willumsen var gennem hele sit kunstneriske virke meget optaget af farver og deres indbyrdes påvirkninger. Selv udførte han et utal af farveprøver til sine værker, blandede sine egne farvepigmenter, og var meget bevidst om præcis hvilken effekt farverne skulle give. Willumsens malerier er ofte meget farvestærke og de er derfor oplagte at bruge som udgangspunkt for farveundersøgelser. Sammen med eleverne undersøger vi hvilke betydninger, udtryk og stemninger farverne giver, i samspil med værkernes motiver.

Omvisningen er dialogbaseret og inddrager mindre tegne- og skriveøvelser. Eleverne vil selv få lov til at prøve kræfter med små farveanalyser undervejs.
Se mere >>

ALKYMISTENS LABORATORIUM

Målgruppe: 2. – 6. klasse
Varighed: 75 minutter, 2 ½ times workshopforløb

Tilbydes fra 18. februar – 28. maj 2020

I alkymien eksisterer videnskab, kunst og magi sideløbende. Men hvad gemmer en alkymist egentligt i sine skuffer? Hvilke planter kan bruges til medicin? Og hvad er farvepigmenter lavet af?

I forårets særudstilling ”Alkymistens laboratorium” inviteres vi fysisk og sanseligt på en opdagelsesrejse ind i alkymiens forunderlige verden. Gennem fire laboratorier: et Wunderkammer, et Herbarium, et Farvelaboratorium og et transformationsrum kan alkymiens verden udforskes og afprøves.

I workshopforløbet arbejder vi med afsæt i de fire laboratorier dybere ind alkymiens undersøgelser med en praktisk undersøgende opgave.

Udstillingen kan besøges på egen hånd, men book altid en tid på forhånd.

Undervisningsmateriale>>

Priser og booking

Alle gruppebesøg skal aftales på forhånd med museet.

Bestilling af undervisningsforløb skal aftales senest to uger før besøget. Undervisning tilbydes tirsdag og onsdag mellem kl. 10 og 15. Skoleklasser og børneinstitutioner med ledsagere har gratis adgang.

Omvisninger skal senest afbestilles 10 dage før omvisningsdatoen. Ved senere afbestilling faktureres omvisningens fulde pris.

Gratis undervisningsforløb for folkeskoler i Frederikssund kommune tirsdag, onsdag og torsdag 10.00 – 14.00.
Booking: Tlf. 47310773 eller på mail: jfw@frederikssund.dk

Betaling: kontant ved ankomst til museet eller via skolens EAN-lokationsnummer.

Se priser