J.F. Willumsen. Dame leger med en sort kat. Willumsens Museum Cafe DollyCafe Dolly. Picabia, Schnabel, Willumsen.

8. september – 30. december 2013

Udstillingen “Café Dolly” præsenterer tre eventyrere ud i det figurative – Francis Picabia, Julian Schnabel og Jens Ferdinand Willumsen – som hver især med stor selvfølelse og en stærkt personlig tilgang til maleriet har formet og fastholdt deres kunstneriske visioner på tværs af tidernes dominerende strømninger. Fælles for de tre kunstnere er et intenst malerisk sprog med genkendelige motiver, klare konturer og rå farver i dristige kombinationer, der fremsætter en solid tro på maleriet og samtidig et behov for at undersøge dets tradition.

Kontroversielle kunstnere

De tre kunstneres arbejde med figuration, fortælling og portrætmaleri i en tid domineret af abstraktion og afstandtagen til maleriet som kunstnerisk udtryksform har gjort dem kontroversielle, og deres værker har ofte været genstand for hård kritik. Picabias sene, figurative værker fra 1940’erne blev skrevet ud af hans værkproduktion, og Schnabels figurmalerier fra 1980’erne blev anklaget for at mangle kritisk potentiale og videreføre et forældet kunstnerisk udtryk. For Willumsens sene værker gælder det, at de i årtier er blevet betragtet som banale og excentriske, og modsat hans tidlige værker har de aldrig været en del af den danske kunstkanon.

Dolly, det klonede får

Modtagelsen af de tre kunstneres værker har vekslet mellem afvisning og beundring i takt med, at tiderne har ændret sig, og nye fortællinger er blevet mulige. Selvom Picabia og Schnabel – og i stigende grad Willumsen – for øjeblikket oplever stor anerkendelse, fremprovokerer deres maleri fortsat spørgsmål om stil, god smag og endog etik i kunst. Udstillingens titel “Café Dolly” refererer til verdens første klonede får, Dolly, som i 1997 for alvor rykkede ved vores kulturelle forestillinger om autenticitet og ægthed. I en billedkunstnerisk sammenhæng udfordrer Picabia, Schnabel og Willumsen de samme begreber i deres fordomsfri omgang med kunsthistoriens traditioner, massemedierede billeder samt private fotografier og fortællinger.

Kunstnerkurateret udstilling

“Café” Dolly er kurateret af billedkunstnerne Claus Carstensen og Christian Vind i samarbejde med Anne Gregersen, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet og Willumsens Museum. Med afsæt i fortællinger, stemninger og maleriske spor har de iscenesat udstillingen i en serie af associative rum, der er åbne for fortolkning.

Udstillingen er støttet af:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Det Obelske Familiefond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ny Carlsbergfondet, Beckett-Fonden, 15. juni Fonden og Novo Nordisk Fonden samt Kulturstyrelsen.

Vil du vide mere?

Udstillingskataloget til “Café Dolly. Picabia, Schnabel, Willumsen” er tilgængeligt i vores webshop. Du finder det her >>

Tidligere udstillinger

Museet har gennem årene haft en lang række særudstillinger af forskellig art.

Dialogudstillinger
I 1976 blev arrangeret den første af en række dialogudstillinger, hvor nulevende billedkunstnere sættes i sammenhæng med Willumsens værker. Kunstnerne indbydes til at “gå i dialog” med Willumsens kunst med det formål at belyse bestemte temaer i hans værker. I en udstilling med Richard Mortensen på museet i 1976, blev Mortensens farvestærke, abstrakte billeder sammenstillet med Willumsens malerier og skulpturer, hvorved farven i Willumsens værker blev fremhævet og understreget. Senest blev en dialogudstilling vist i 2007, da billedkunstner Kaspar Bonnén gik i dialog med Willumsens skulpturer i udstillingen “I symbolernes skygge. Skulpturer af J.F. Willumsen og Kaspar Bonnén”.

J.F. Willumsens relation til samtidige kunstnere
I andre særudstillinger har temaet været Willumsens relation til samtidige kunstnere, som i “J.F. Willumsen og Den frie Udstillings første år 1891-1898”, der blev vist på museet i 1982. Her blev Willumsens kunst fra denne periode præsenteret sammen med udvalgte værker af de andre danske kunstnere, der var med til at starte protestudstillingen Den frie Udstilling.

Temaudstillinger om J.F. Willumsen
En anden type særudstilling, der udvider kendskabet til Willumsens kunst eller til hans Gamle Samling, er temaudstillingerne, der behandler Willumsens arbejdsproces. Dette var tilfældet med udstillingerne “Willumsens Badende børn – fra skitse til færdigt billede” fra 1990 og “J.F. Willumsens maleteknik”, vist i 1992, som gav indsigt i Willumsens teknikker og arbejdsmetode. Udstillinger, der vedrører Willumsens private kunstsamling, Gamle Samling, har vist et særligt udvalg af samlingens værker, som i “Italienske tegninger fra J.F. Willumsens “Gamle Samling” (I) og (II)” fra henholdsvis 1984 og 1988. Derudover har Gamle Samlings værker også været vist i dialog med Willumsens egne værker i udstillingen “Pegasus og Tanagra. Antikken i J.F. Willumsens kunst og samling” fra 1997, hvor de antikke elementer i Willumsens arbejdsproces blev belyst, og samtidig redegjordes der for de klassiske værker i Gamle Samling.

Sanseudstillinger
På museet har der ligeledes løbende været arrangeret forskellige sanseudstillinger for børn. På den første sanseudstilling i 1979 “Sansning og Sammenhæng” af billedkunstnerne Henrik Have og Susanne Ussing, opstod en mangfoldighed af genskabninger og understregninger i Willumsens kunst. En udstoppet Pegasus, en gul vandseng, skumgummitotter, glasskår, en hule, et byggestillads, hvedegræs og meget mere blev bindeled mellem J.F. Willumsen og børnene. I udstillingen “FIGUR”, 1983, lod billedkunstneren og scenografen Kirsten Justesen børn opleve skulptur gennem deres krop. Ved at se på skulptur, være skulptur og lave skulptur oplevede de form og bevægelse i rummet.

Fra Klassisk til Queer fra gang mod Orlando Lærke Posselt Lea Guldditte Hestelund

Fra klassisk til queer

26. januar – 9. juni 2019

gode anmeldelser til EKKORUM på J.F. Willumsens Museum

EKKORUM. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger.

10. juni – 30. december 2018

Hovedværker fra samlingen

12. maj 2017 – 18. februar 2018

Brask Collection meets Willumsen

Brask Collection meets Willumsen

9. September 2017 – 18. februar 2018

I bølgen blå. Willumsen og de badende børn

7. september 2016 – 8. januar 2017

Farvefeber Willumsens Museum

Farvefeber

19. april – 21. august 2016

Naturmøder

8. oktober 2015 – 3. april 2016

Krigens aftryk

13. september 2014 – 22. februar 2015

Cafe Dolly Willumsens Museum

Café Dolly. Picabia, Schnabel, Willumsen.

8. september – 30. december 2013

Kroppen i Bevægelse Willumsens Museum

Kroppen i bevægelse

Ny keramik Willumsens Museum

Ny keramik i dialog med J. F. Willumsen

17. november 2012 – 16. februar 2013

Ikke kunne Peter Carlsen Willumsens Museum

Peter Carlsens Willumsen-parafraser

5. november 2011 – 17. juni 2012

Bjergbestigersken og fysikeren på besøg

Udstillingen kan ses frem til 1. august 2010

Mellem Stjernerne og Himlen. Dialogudstilling med Viera Collaro

28. maj – 23. oktober 2011

AFSÆT. Fotografi af Mads Gamdrup og Erik Øckenholt

Forlænget til 9. januar 2011

Et værk uden grænser

13. maj 2009 – 3. januar 2010

Gennem tiden har J.F. Willumsens Museum haft mere end 30 forskellige særudstillinger på plakaten. De ældste af dem findes desværre ikke i vores digitale arkiver, men herunder findes en oversigt med årstal og tema for udstillingen.

2008: “Vitale Willumsen. J.F. Willumsens dyrkelse af krop, natur og livskraft”, 2007: “I symbolernes skygge. Skulpturer af J.F. Willumsen og Kaspar Bonnén”

2006: “Det var i den hvide sommer”. En videoinstallation ved Niels Lomholt

2006: “Kobling med Willumsen – lån fra Ordrupgaard” 2005: Genåbning af museet. Nyt udstillingsprogram “Sansning og reflektion”

2001: “Rammeskrift Til J.F. Willumsen. Dialog med Lars Bukdahl

1997: “Pegasus og Tanagra. Antikken i J.F. Willumsens kunst og samling”

1996: “Demons Stemme”. En videoinstallation ved Niels Lomholt

1995: “Fiktion og virkelighed. J.F. Willumsens fotografier”

1994: “Udtryk til skue”. Sanseudstilling for børn ved Cai-Ulrich von Platen

1992: “J.F. Willumsens maleteknik”

1992: “Gylden Storm”. Opera og viewmasterudstilling ved Jacob Schokking, Jan Goorissen og Morti Vizki

1992: “KONCERNº/WILLUMSEN” ved Søren Andreasen, Jan Bäcklund, Jacob Jakobsen og Jørgen Michaelsen

1991: “Fortabelse” ved Lone Høyer Hansen

1990: “Willumsens Badende børn – fra skitse til færdigt billede”

1988: “Himmelgåden”. Sanseudstilling for børn ved Lilian Polack

1988: “Italienske tegninger fra J.F. Willumsens “Gamle Samling”(II)”

1987: “Troløst draperi” på Willumsen ved Kirsten Justese

1984: “Italienske tegninger fra J.F. Willumsens “Gamle Samling”(I)”

1983: “FIGUR”. Sanseudstilling for børn ved Kirsten Justesen

1982: “J.F. Willumsen og Den frie Udstillings første år 1891-1898”

1980: “Willumsens Hørup-monument”

1979: “Sansning og Sammenhæng”. Sanseudstilling for børn ved Henrik Have og Susanne Ussing

1978: “Arme og Ben på Willumsen” ved Ursula Reuter Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen, Henning Christiansen og Richard Winther

1977: “J.F. Willumsens pasteller”

1976: “J.F. Willumsens keramiske værker 1891-1900

1976: “J.F. Willumsens arbejdsmetode”

1976: “Richard Mortensen på J.F. Willumsens Museum”, 1975: “Gamle Samling. Udvalgte malerier”