Det store relief, 1893-1928, J.F. Willumsen

Det Store Relief, 1893-1928, J.F. Willumsen

J.F. Willumsen arbejdede i mange år på Det Store Relief, som i 1928 blev opsat på Statens Museum for Kunst i København. Ved opførelsen af J.F. Willumsens Museum i 1955-57, blev det flyttet til Frederikssund.

Allerede i 1893 begyndte Willumsen på relieffet, der oprindeligt var bestemt til bagvæggen i en bar i Chicago. Hverken dette projekt eller de følgende års forarbejder og skitser blev dog realiseret. Først i 1923 ved hans 60-års fødselsdag opstod der mulighed for endeligt at skabe relieffet i stort format. Den danske stat afgav med tilskud fra Ny Carlsbergfondet bestilling på værket.

Ifølge Willumsens egen fortolkning af værket nedskrevet i 1928, indeholder relieffet “en Sammenstilling af symbolske Typer for Willumsens Syn paa Tilværelsen og Menneskelivet”. I midten af relieffet er anbragt to “Giganter”, der deler det i en positiv og en negativ del. “Den ene Gigant, ham til venstre, synes at forestille den kolde “Reflektion” eller maaske rigtigere den kolde “Beregning”. Paa hans udstrakte højre Arm ses foroven til venstre to store Figurer, en Mand i Kvindedragt, kaldet “Svagheden”, tyranniseret af en Kvinde, en brynjeklædt Furie, kaldet “Krigen”. (…)”Den anden Gigant, ham til højre, der holder den første i Haanden, har milde Ansigtstræk, han maa nærmest opfattes som “Umiddelbarheden” eller “Instinktet”, hans øjne er tillukkede. Paa hans udstrakte venstre Arm staar to store Figurer, en mand “Arbejderen”, Symbolet paa Vilje og Daad, og “en Kvinde”, der beundrende og kærligt trykker Arbejderens venstre Haand til sit bankende Hjerte.”

Omkring de seks store figurer er en mængde mindre figurer. Det er mennesker, “der på deres Vej gennemgår forskellige Sjælstilstande”, som hvile, angst og lidelse, for til sidst i en bevægelse mod uret startende ved “Arbejderen” at ende i den højeste livslykke “Det gyldne par”.

Se flere værker fra samlingen

Jotunheim J.F. Willumsen

Jotunheim

Askeuren med sørgehøjtidlighed J.F. Willumsen

Askeurne med valmuer

ravnene J.F. Willumsen

Ravnene

Plakat til Atelierudstilling 1910 J.F. Willumsen

Plakat til Atelierudstilling 1910

En fysiker. Generalprøve J.F. Willumsen

En fysiker

Naturskræk efter stormen no 2 J.F. Willumsen

Naturskræk. Efter stormen no. 2

Invasionen J.F. Willumsen

Invasionen

Selvportræt i malerbluse. 1933 J.F. Willumsen

Selvportræt i malerbluse

Redentorfesten J.F. Willumsen

Venedigbilleder

Kongesønnens bryllup J.F. Willumsen

Kongesønnens bryllup

Trilogien billede 3 Himmelgåden J.F. Willumsen

Trilogien Tizian døende

Michelle Burret danser ilddansen J.F. Willumsen

Dansende kvinder

Tanagra J.F. Willumsen

Tanagra

Projekt til statue af kunstmaleren J.F. Willumsen

1940’erne