Om J.F. Willumsens Museum

willumsens museum åbningstider julegave frederikssund

Museet

J.F. Willumsens Museum er et enkeltkunstnermuseum skabt for billedkunstneren Jens Ferdinand Willumsen. Samlingen omfatter et bredt spektrum af J.F. Willumsens malerier, tegninger, grafik, keramik, skulptur, fotografier og arkitektur. Således er det via en gennemgang i museet muligt at følge én enkelt kunstners udvikling og at få et indblik i de mangeartede kunstneriske problemstillinger, han arbejdede med.
Derudover vises i museet et mindre udvalg af værker fra Willumsens private kunstsamling Gamle Samling.

Museets tilblivelse

J.F. Willumsens Museum, der drives af Frederikssund Kommune med støtte fra staten og Frederikssund Kommune, blev åbnet i 1957 i en bygning skabt til formålet af arkitekt Tyge Hvass. Willumsen skænkede hele sin samling af egne værker, sin Gamle Samling og sit store arkiv med fotografier, bøger, breve, dagbøger, notater og optegnelser til museet, hvilket betyder at museet har et meget omfattende dokumentarisk materiale til belysning af hans værker.
Siden museets åbning er der til stadighed erhvervet mange af Willumsens værker til udbygning og supplering af den eksisterende samling. Museet rummer i dag næsten 5.000 værker af J.F. Willumsen og omkring 2.000 værker fra Gamle Samling.

Tilbygningen

Fredag den 17. juni 2005 genåbnede J.F. Willumsens Museum efter at have været lukket i næsten 2 ½ år. Kunstværkerne blev i lukkeperioden dels opmagasinerede, dels vist på forskellige udstillinger.
Museet blev udvidet til næsten tredobbelt størrelse og rummer nu ni udstillingssale, et Juniormuseum, åbne magasiner, en selvbetjeningscafé samt andre forbedrede publikumsfaciliteter. Det nye museum giver mulighed for at udstille flere af J.F. Willumsens kunstværker, værker fra hans ”Gamle Samling” og eksempler fra hans hustruers kunstneriske produktion. Der vil desuden fremover kunne afholdes en række forskelligartede særudstillinger i museumsbygningen. En række kunstværker, som ikke tidligere har været udstillet, bliver for første gang vist for publikum. Med et helt nyt udstillingsprogram får gæsterne forslag til forskellige indgange til kunstværkerne, får indblik i Willumsens mangestrengede arbejdsproces, de samtidige anmeldelser og kunstnerens egne overvejelser. Kunstmuseumsbegrebet problematiseres flere steder, og de besøgende inddrages som aktive medspillere. En aktuel billedkunstner – Jeppe Hein – har skabt et værk til udstillingen, og derved sammenstilles et nutidigt kunstbegreb med J.F. Willumsens.
Professor, arkitekt MAA Theo Bjerg har tegnet den nye fløj, som med sit smukke udtryk danner en varieret ramme omkring kunstværkerne. Den oprindelige fløj fra 1957 er på ca. 700 m2, mens den nye fløj er på ca.1.300 m2. Byggeriet kostede omkring 40 mio. kr., og finansieringen er tilvejebragt med midler fra 25 forskellige fonde, Staten og Frederikssund Kommune.

J.F. Willumsen og Frederikssund

J.F. Willumsen selv havde ingen nær tilknytning til Frederikssund, men hans fars familie stammede fra egnen. Willumsens farfar boede som barn på kroen “Bi-lidt”, som var beliggende ikke langt fra museet. Allerede i 1920’erne begyndte Willumsen at arbejde med planer om at etablere et museum i København, og i de næste årtier kæmpede han uden held for sine planer. I et gavebrev fra 1943 nævnes første gang tanken om at placere museet i Frederikssund. Og da Staten og Københavns Kommune ikke ønskede at opføre museet, blev det Frederikssund, som fik chancen. Placeringen trak overskrifter som “Frederikssund: Ny Nordisk Kulturby” og “Frederikssund løftede den opgave, København ikke kunne magte”

Den 93-årige Willumsen var ikke tilstede ved indvielsen i april 1957. Han nåede aldrig at se museet, da han boede i Sydfrankrig og var for syg til at klare rejsen til Danmark.