Om J.F. Willumsen

J.F. Willumsen

J.F. Willumsen blev født den 7. september 1863 i København som søn af værtshusholder, senere herreekviperingshandler Hans Willumsen og Ane Kirstine.

Jens Ferdinand Willumsen arbejdede som maler, tegner, grafiker, keramiker, billedhugger, arkitekt og fotograf. Han inddrog stort set alle de kunstneriske medier, han havde til sin rådighed. Willumsen var aktiv som kunstner i over 70 år, og han eksperimenterede med både formen og materialerne.

Filmen er produceret af Statens Museum for Kunst i samarbejde med J.F. Willumsens Museum. Læs mere om J.F. Willumsen på Kunsthistorier – online, Statens Museum for Kunsts online univers af historier om kunst

 Uddannelse

Efter uddannelse på Teknisk Skole som husbygningseksaminand i 1882 begyndte J.F. Willumsen på Kunstakademiets Modelskole for at blive maler. Efter tre forgæves forsøg på at få afgang opgav han dog i 1885 studierne på Akademiet. Han afsluttede sin uddannelse som maler på Kunstnernes Studieskole hos Laurits Tuxen og P.S. Krøyer.

Willumsen debuterede i 1884 på Charlottenborgs Forårsudstilling.  Fra Den frie Udstillings oprettelse i 1891 udstillede han regelmæssigt hvert forår.

Selv om Willumsen arbejdede med mange forskellige billedkunstneriske udtryk, var maleriet dog hans foretrukne medie. Han malede hele livet, og malerierne udgør langt den største del af hans produktion. I deres tematiske og formmæssige spændvidde fra årti til årti afspejles de vidt forskellige maleriske problemstillinger, han arbejdede med. Hver gang Willumsen havde fået hold på et formmæssigt problem, forlod han de indvundne erfaringer for at søge nye udfordringer.

Anerkendelse

J.F. Willumsen var en af de mest alsidige billedkunstnere i Danmark, og igennem hele sit liv var han til stadighed brændende optaget af kunstneriske spørgsmål.

En stor del af sit liv boede han uden for Danmarks grænser. I sit hjemland følte han sig forkætret, og i udlandet mente han ikke, at han fik den anerkendelse, han fortjente.

I Danmark fik Willumsen stor opmærksomhed. Gennem mange år blev hans værker på Den frie Udstilling imødeset med spænding, og der var nærmest skuffelse hos publikum i København, hvis de ikke virkede tilstrækkeligt overraskende og udfordrende.

J.F. Willumsens familie

J.F. Willumsen var gift to gange. Første gang i 1890 med billedhuggeren Juliette Meyer. Sammen fik de sønnerne Jan Bjørn i 1891 og Bode i 1895. I 1898 opløstes deres samliv, da Willumsen flyttede fra hjemmet. Willumsen havde i 1897 i forbindelse med sin stilling som kunstnerisk leder på porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl mødt billedhuggeren Edith Wessel. Han giftede sig i 1903 med Edith efter at være blevet skilt fra Juliette. I andet ægteskab fik han døtrene Ingemor Gersemi i 1906 og Anne-Mathilde, kaldet Anse, i 1909.

Omkring 1930 indledte Willumsen et forhold til den franske danserinde og malerinde Michelle Bourret, to år efter at samlivet med Edith var ophørt. Forholdet varede til hans død.

Disse tre kvinder, der alle var kunstnere, støttede og hjalp Willumsen i hans kunstneriske udfoldelser, og han benyttede dem ofte som modeller i sine kunstværker. Også Willumsens mor var en støtte for Willumsen indtil hendes død i 1899.

J.F. Willumsen døde i 1958 i Cannes. Han ligger begravet i museets park sammen med sin anden hustru Edith Willumsen.