IDENTITET OG ISCENESÆTTELSE
Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 2 1/2 time

Det vrimler med portrætter og selvportrætter hos Willumsen. Han var optaget af at fortolke følelser og iscenesatte sine modeller ved hjælp af farver, former og kompositioner. Med udgangspunkt i Willumsens portrætter og selvportrætter lægges op til diskussion af begreber om identitet og iscenesættelse. For hvad vil det sige at have en identitet? Hvordan kommer den til udtryk? I forløbet inddrages referencer til nutidens billedbrug og forskellige visuelle iscenesættelser ligesom elevernes eget forbrug af billeder, identitet og selvbillede inddrages som perspektivering. Billedet som visuelt kommunikationsmiddel belyses og diskuteres med perspektivering til, hvordan billedet bruges og hvilken betydning det har i dag. Igennem forskellige praktiske øvelser skal eleverne formidle og argumentere for betydninger, meninger og holdninger. I workshoppen arbejder eleverne individuelt eller i mindre grupper videre med temaet i en praktisk opgave.

Undervisningsmateriale>>

SKYGGESIDER – J.F. Willumsen og Jørgen Haugen Sørensen

Målgruppe: 5.-10. klasse
Varighed: 75 minutter eller 2 ½ times workshopforløb

Tilbydes fra 13. august – 31. december 2019

I udstillingen ”Tiden møder tiden” går to af dansk kunsthistories store mestre i dialog med hinanden. J.F. Willumsen (1863-1958) og Jørgen Haugen Sørensen (1934 ) er begge selverklærede ikke-troende, men deler en dyb interesse i grundlæggende eksistentielle spørgsmål om livet og døden, kærlighed og lidelse, menneske og dyr – og det kommer til udtryk i deres kunst. I forløbet vil vi se nærmere på disse lidt mørkere sider af livet, som kunstværkerne fremviser. Vi vil undersøge, hvordan begreber om modsætning og skygge kommer til udtryk i værkerne og hvordan disse kan spejle sider af livet.

I workshoppen skal vi selv have fingrene i materialet og afprøve det modellerende udtryk, som særligt Jørgen Haugen Sørensen er mester i. Vi skal ud fra udstillingens tematikker formgive vores egne relieffer og arbejde med begreber om modsætninger, kontraster og skyggesider.

I samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste tilbydes også et undervisningsforløb med workshop. Se mere her>>

TEGNEFORLØB

Målgruppe: 1.-10. klasse
Varighed:
1 ½ time

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med denne. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet selvstændigt og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Derfor er tegning ikke kun for små børn, men noget alle i alle aldre kan få noget ud af. Men som kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg – også mislykkede.

Ud over selv at være en dygtig tegner, samlede Willumsen også på tegnede værker. For Willumsen var det at tegne en måde at huske og tilegne sig verden på.

I dette tegneforløb vil vi give tegningen ekstra fokus og tid. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage. Mens vi tegner, vil der også være tid til at diskutere de værker, vi ser på og de vanskeligheder, vi møder, når vi skal tilegne os verden og forsøge at gøre den til et tegnet billede.

IND I BILLEDET

Målgruppe: 4.- 10. klasse
Varighed: 75 minutter

J.F. Willumsen var meget omhyggelig, når han skulle lave et nyt kunstværk. Intet blev overladt til tilfældighederne. Han overvejede nøje, hvordan billedet skulle komponeres for at få den helt rigtige fortælling og stemningen frem. Eleverne vil lære grundlæggende billedanalytiske begreber ligesom der arbejdes med subjektivitet, forskellige fortolkningsmodeller og synsmåder. Gennem forløbet bliver eleverne præsenteret for værktøjer, de kan anvende til egen billedfremstilling eller til analyse af andre kunstværker.