logo
 English 
| Print |
 Søg:
 
 

Undervisningsprofil

Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig, når det drejer sig om én kunstners produktion.

Derudover appellerer J.F. Willumsens værker i høj grad til disse målgrupper. De stærke farver, det intense udtryk, fortællingerne, den kunstneriske arbejdsproces og alsidigheden i materialerne og motiverne fascinere
eleverne og er med til at fasthold deres interesse.

Undervisningen på J.F. Willumsens museum er dialogbaseret og procesorienteret, og lægger op til aktiv deltagelse af eleverne både på et fysisk og tankemæssigt plan. Børnene indtager ikke en passiv rolle men er med til at skabe ny viden. Derudover inddrages forskellige læringsstile, cooperative learning, historiefortælling m.v., som skærper elevernes analytiske, følelsesmæssige og kropslige kompetencer.

Omdrejningspunktet er Willumsens kunstværker, men elevernes erfaringsverden er udgangspunktet for undervisningen, således at fortroligheden med værkerne og selve den kunstneriske praksis sker på børnenes præmisser.

Undervisningsformen lægger vægt på, at målgruppen har forskellige måder at lære på. Længerevarende undervisningsforløb inddrager derfor forskellige formidlingskanaler – både analoge og digitale, så undervisningen kan appellere til elevernes forskellige læringspræferencer. Endvidere sigter alle undervisningsforløb mod at imødekomme flere af folkeskolens fællesmål 2009, med henblik på at gøre besøget yderst relevant samt give input og nye perspektiver til klassens arbejde på skolen.

Aktuelt

12.05.2017
Udlånte værker tilbage på Will...
05.02.2017
Grafisk værksted i udstillinge...

Arrangementer

27.06.2017
Sommerferieværksted 2017
21.05.2017
Offentlige omvisninger hver sø...