Undervisningsforløb for 0. – 3. klasse

KUNSTENS MATERIALER

Målgruppe: Børnehavebørn, 0.-3. klasse
Varighed: 75 minutter

J.F. Willumsen beskæftigede sig med stort set alle de kunstmedier, han kunne komme i nærheden af: skulptur, keramik, og grafik. Primært var han dog maler. Gennem et udvalg af Willumsens værker kommer vi i omvisningen helt tæt på de forskellige kunstmedier. Vi taler om farver, former og fortællinger i Willumsens værker og vi undersøger, hvordan kunstneren har brugt materialerne og hvordan de adskiller sig fra hinanden. I løbet af omvisningen får eleverne mulighed for at mærke på forskellige kunstmaterialer, som marmor, ler, gips, pigmenter og lærred. Igennem forskellige øvelser, hvor vi arbejder med at beskrive billedernes indhold og genkende materialer, motivformer og kunstform/sprog og billedmedier (skulptur, maleri, tegning, fotografi, plakat, mv.). Omvisningen er dialogbaseret og inddrager øvelser undervejs.

TEGNEFORLØB

Målgruppe: 1.- 10. klasse
Varighed: 1 1/2 time

Når man tegner tilegner man sig også verden og træder ind i et særligt sanseligt forhold med denne. Når et motiv eller et udsnit af verden er blevet skitseret, er det med ét blevet selvstædigt og har fæstnet sig i erindringen på en anden måde. Derfor er tegning ikke kun for små børn, men noget alle i alle aldre kan få noget ud af. Men som kræver øvelse, fordybelse og mange forsøg – også mislykkede.

Ud over selv at være en dygtig tegner, samlede Willumsen også på tegnede værker. For Willumsen var det at tegne en måde at huske og tilegne sig verden på.

I dette tegneforløb vil vi give tegningen ekstra fokus og tid. Vi gennemgår og afprøver forskellige tegneteknikker og giver tid til at fordybe sig og gøre sig umage. Mens vi tegner, vil der også være tid til at diskutere de værker, vi ser på og de vanskeligheder, vi møder, når vi skal tilegne os verden og forsøge at gøre den til et tegnet billede.

FARVERNES VERDEN

Målgruppe: 0. – 3. klasse
Varighed: 75 minutter
Pris: 500 kr.

Forløbet tilbydes fra 29. januar 2019.

J.F. Willumsen var gennem hele sit kunstneriske virke meget optaget af farver og deres indbyrdes påvirkninger. Selv udførte han et utal af farveprøver til sine værker, blandede sine egne farvepigmenter, og var meget bevidst om præcis hvilken effekt farverne skulle give. Willumsens malerier er ofte meget farvestærke og de er derfor oplagte at bruge som udgangspunkt for farveundersøgelser. Sammen med eleverne undersøger vi hvilke betydninger, udtryk og stemninger farverne giver, i samspil med værkernes motiver.

Omvisningen er dialogbaseret og inddrager mindre tegne- og skriveøvelser. Eleverne vil selv få lov til at prøve kræfter med små farveanalyser undervejs.

PORTRÆTTER OG SELVPORTRÆTTER

Målgruppe: 0. – 3. klasse
Varighed: 75 minutter eller 2 ½ times workshopforløb

Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt, går forløbet i dybden med hvad et portræt og et selvportræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt og selvportræt, os om personen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropsprog og identitet præsenteres og diskuteres undervejs i forløbet ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser der ligger op til selvrefleksion og perspektiveringer til elevernes egen verden.

Der tilbydes to typer forløb.Se mere >>

ALKYMISTENS LABORATORIUM
Målgruppe: 2. – 6. klasse
Varighed: 75 minutter eller 2 ½ times værkstedsforløb
Fag: billedkunst, dansk, natur/teknik

Forløbet tilbydes fra 18. februar – 28. maj 2020

I alkymien eksisterer videnskab, kunst og magi sideløbende. Men hvad gemmer en alkymist egentligt i sine skuffer? Hvilke planter kan bruges til medicin? Og hvad er farvepigmenter lavet af?

I forårets særudstilling ”Alkymistens laboratorium” inviteres vi fysisk og sanseligt på en opdagelsesrejse ind i alkymiens forunderlige verden. Gennem fire laboratorier: et Wunderkammer, et Herbarium, et Farvelaboratorium og et transformationsrum kan alkymiens verden udforskes og afprøves.

I workshopforløbet arbejder vi med afsæt i de fire laboratorier dybere ind alkymiens undersøgelser med en praktisk undersøgende opgave.

Udstillingen kan besøges på egen hånd, men book altid en tid på forhånd.

Undervisningsmateriale>>

  • Brask Collection meets Willumsen

Priser og booking

Alle gruppebesøg skal aftales på forhånd med museet.

Bestilling af undervisningsforløb skal aftales senest to uger før besøget. Undervisning tilbydes tirsdag og onsdag mellem kl. 10 og 15. Skoleklasser og børneinstitutioner med ledsagere har gratis adgang.

Omvisninger skal senest afbestilles 10 dage før omvisningsdatoen. Ved senere afbestilling faktureres omvisningens fulde pris.

Gratis undervisningsforløb for folkeskoler i Frederikssund kommune tirsdag, onsdag og torsdag 10.00 – 14.00.
Booking: Tlf. 47310773 eller på mail: jfw@frederikssund.dk

Betaling: kontant ved ankomst til museet eller via skolens EAN-lokationsnummer.

Se priser