logo
 English 
| Print |
 Søg:
 
 

Undervisningsforløb 7. - 10. klasse

  

DET GROTESKE OG DET GRIMME

Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 ½ time, inkl. workshop

Forvrængede ansigter, hæslige skikkelser og tegneserieagtige figurer - i J.F. Willumsens grafik vrimler det med skæve eksistenser, der grænser til det groteske og nærmest grimme. Hvorfor valgte Willumsen at skildre sine motiver så uskønt? I fællesskab kigger vi på udvalgte grafiske værker som raderinger, litografier og træsnit og taler om, hvilke virkemidler Willumsen bruger til at få sine budskaber om bl.a. kunsten og 1. Verdenskrig ud. Vi kommer ind på hans billedlige til- og fravalg, betydningen af det karikerede og grafikkens særegne kendetegn. I den praktiske del af forløbet skal eleverne selv prøve kræfter med det forenklede sort-hvide udtryk og den grafiske proces, da de får til opgave at lave deres egen karikaturtegning i skumtryk.

Undervisningsmateriale til "Det groteske og det grimme".

 

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 2 ½ times digital workshop 

Det vrimler med portrætter og selvportrætter hos Willumsen. Han var optaget af at fortolke følelser og iscenesatte sine modeller ved hjælp af farver, former og kompositioner. Med udgangspunkt i Willumsens portrætter og selvportrætter lægges op til diskussion af begreber om identitet og iscenesættelse. For hvad vil det sige at have en identitet? Hvordan kommer den til udtryk? I forløbet inddrages referencer til nutidens billedbrug og forskellige visuelle iscenesættelser ligesom elevernes eget forbrug af billeder, identitet og selvbillede inddrages som perspektivering. Billedet som visuelt kommunikationsmiddel belyses og diskuteres med perspektivering til, hvordan billedet bruges og hvilken betydning det har i dag. Igennem forskellige praktiske øvelser skal eleverne formidle og argumentere for betydninger, meninger og holdninger. I workshoppen arbejder eleverne i mindre grupper videre med temaet i en medieproduktion.

IND I BILLEDET

Målgruppe: 7. - 10. klasse
Varighed: 1 time / 2½ times workshop

J.F. Willumsen var meget omhyggelig, når han skulle lave et nyt kunstværk. Intet blev overladt til tilfældighederne. Han overvejede nøje, hvordan billedet skulle bygges op for at få den helt rigtige fortælling og stemningen frem i værket. I omvisningen ser vi analytiske på, hvordan Willumsen har bygget sine kunstværker op samt hvordan et billede kan indeholde en fortælling. Vi ser på, hvordan han arbejdede med dybde og rum, lys og skygge, farver, beskæring og perspektiv. Eleverne vil lære grundlæggende billedanalytiske begreber ligesom der arbejdes med subjektivitet, forskellige fortolkningsmodeller og synsmåder. Gennem forløbet får eleverne værktøjer, de kan anvende til egen billedfremstilling eller til analyse af andre kunstværker. I workshoppen arbejder vi mere grundigt med begreberne igennem praktiske øvelser, gruppeopgaver og elevpræsentationer.

 

INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

J.F. Willumsen er en af de - indtil videre - 14 lokale virksomheder i Frederikssund Kommune, som er med i projektet "Innovative elever løser virksomhedsproblemer". Projektet har til formål, at skabe et nytænkende undervisningsforløb i naturfag for 3.-,6.- og 8. klassetrin. Det skaber et unik, eksperimenterende forløb og rammer ikke mindst den aktuelle efterspørgsel på at sætte entreprenørskab på dagsordenen i uddannelsessystemet. Gå videre til udfordringen her>>

 

ANDRE SAMARBEJDSMULIGHEDER

Der er mange andre muligheder at arbejde med kunsten og museet på end ovenstående tilbud. Har du og din klasse et bestemt ønske til et undervisningsforløb, et samarbejdsprojekt eller har I brug for vejledning til eksamen eller et godt emne til projektopgaven, kan I altid kontakte museets kunstfaglige personale for at aftale nærmere. Kontakt museumsinspektør Louise Bugge Jacobsen på lbjac(at)frederikssund.dk eller på tlf: 47310773

Aktuelt

13.07.2017
Låneklapvogne til rådighed
12.05.2017
Udlånte værker tilbage på Will...
05.02.2017
Grafisk værksted i udstillinge...

ingen nyheder i denne liste

 
scat-vs-piss.com