logo
 English 
| Print |
 Søg:
 
 

Undervisningsforløb 4.- 6. klasse

WILLUMSENS PORTRÆTTER OG SELVPORTRÆTTER

Målgruppe: 4.-6. klasse
Varighed:1 time / 2 ½ times værkstedsforløb

Med Willumsens portrætter og selvportrætter som omdrejningspunkt, går forløbet i dybden med hvad et portræt og et selvportræt kan fortælle os. Hvad skal det bruges til og hvad fortæller de tilvalg og fravalg, der ligger til grund for et portræt og selvportræt, os om personen på billedet? Begreber om billedkomposition, kropsprog og identitet præsenteres og diskuteres
undervejs i forløbet ligesom der vil være forskellige praktiske øvelser der ligger op til selvrefleksion og perspektivering til elevernes egen verden.


I værkstedet arbejder eleverne med produktion af egne selvportrætter.

Undervisningsmateriale 

 

IND I BILLEDET

Målgruppe: 4.- 6. klasse
Varighed: 1 Time

J.F. Willumsen var meget omhyggelig, når han skulle lave et nyt kunstværk. Intet blev overladt til tilfældighederne. Han overvejede nøje, hvordan billedet skulle komponeres for at få den helt rigtige fortælling og stemningen frem i værket. I omvisningen ser vi analytisk på, hvordan Willumsen har opbygget sine kunstværker. Vi undersøger hvordan han arbejdede med dybde og rum, lys og skygge, farver, beskæring og perspektiv. Eleverne vil lære grundlæggende billedanalytiske begreber de kan anvende i egen billedfremstilling eller til analyse af andre kunstværker. Omvisningen er dialogbaseret og inddrager tegne- og skriveøvelser undervejs.

I workshopforløbet arbejder eleverne gruppevis med egne billedanalyser og fremlæggelser, på baggrund af selvvalgte værker.

 

FARVERNES VERDEN 

Målgruppe: 4. - 6. klasse
Varighed: 1 time 

J.F. Willumsen var gennem hele sit kunstneriske virke meget optaget af farver og deres indbyrdes påvirkninger. Selv udførte han et utal af farveprøver til sine værker, blandede sine egne farvepigmenter, og var meget bevidst om præcis hvilken effekt farverne skulle give. Willumsens malerier er ofte meget farvestærke og de er derfor oplagte at bruge som udgangspunkt for farveundersøgelser. Sammen med eleverne undersøger vi hvilke betydninger, udtryk og stemninger farverne giver, i samspil med værkernes motiver.

Eleverne kan arbejde med farvelære- og kendskab på www.farvelab.dk.
Hjemmesiden henvender sig primært til mellemtrinnet og kombinerer billedkunst med natur/teknik.
www.farvelab.dk er et samarbejde mellem J.F. Willumsens Museum og Experimentarium.

 


 

 

Har du et bestemt ønske til en omvisning eller til et undervisningsforløb, du godt kunne tænke dig, kan du altid kontakte museets kunstfaglige personale for at aftale nærmere.  

Aktuelt

13.07.2017
Låneklapvogne til rådighed
12.05.2017
Udlånte værker tilbage på Will...
05.02.2017
Grafisk værksted i udstillinge...

ingen nyheder i denne liste

 
scat-vs-piss.com