Kommende begivenheder

  1. Særomvisning ved kunstsamler Jens-Peter Brask

    december 3 @ 2:00 pm - 3:00 pm
  2. Kreative Workshops for børnefamilier

    februar 4, 2018 @ 10:00 am - 12:30 pm
  3. Kreative Workshops for børnefamilier

    marts 4, 2018 @ 10:00 am - 12:30 pm
Museer, demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab 2017-08-30T10:31:50+00:00

Medborgerskab og dialogisk praksis på kunstinstitutionerne

Det klassiske dannelsesideal er under udvikling. Derfor har 8 kulturinstitutioners undervisningsafdelinger (Skoletjenesten på Sjælland) gennemført et udviklingsforløb med fokus på kulturinstitutionernes rum som et læringsrum, der potentielt kan udvikle oplevelsen af medborgerskab. Gennem eksperimenterende undervisningspraksis og reflekterende processer har gruppen arbejdet med samspillet mellem museologi, læring og æstetik i forhold til medborgerskab.

Hver deltager gennemførte et konkret undervisningsforløb i sin egen institution, som blev anvendt til at reflektere og afprøve teorier og metoder. Alle undervisningsforløb tog udgangspunkt i en dialogisk praksis, som er del af Skoletjenestens grundlag. Til projektet har der været knyttet en arbejdsgruppe bestående af eksperter indenfor det politiske, museale, didaktiske felt, samt slutbrugere; lærere og elever.

En af de centrale eksperter er den norske professor i pædagogik Olga Dysthe (Bergen Universitet), der observerede og kommenterede undervisningsforløbene. Dysthe har bl.a. skrevet bogen “Det flerstemmige klasserum”, hvor hun gennem klasserumsobservationer undersøger dialogens og flerstemmighedens muligheder i et læringsperspektiv. I nærværende projekt flyttede Dysthe fokus fra klasserummet til det museale læringsrum.

Læs Olga Dysthes rapport her

Olga Dysthe og arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket på en publikation, hvor det observerede materiale udfoldes og indsættes i en teoretisk ramme. Materialet forventes at udkomme i bogform i slutningen af 2011.

Projektet blev støttet af Kulturarvsstyrelsen.

De deltagende institutioner var Arken, J. F. Willumsens Museum, Kunsthallen Nikolaj, Kunstindustrimuseet, KØS, Musikken i Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum, der alle samarbejder med Skoletjenesten. Projektet blev gennemført i samarbejde med Gesamtkunstwerk

Læs evalueringsrapporten til KUAS

De deltagende institutioner var Arken, J. F. Willumsens Museum, Kunsthallen Nikolaj, Kunstindustrimuseet, KØS, Musikken i Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum, der alle samarbejder med Skoletjenesten. Projektet blev gennemført i samarbejde med Gesamtkunstwerk