logo
 English 
| Print |
 Søg:
 
 

Gamle Samling

På J.F. Willumsens Museum opbevares omkring 2.000 værker fra J.F. Willumsens Gamle Samling, hvoraf desværre kun et fåtal er tilgængelige for publikum på grund af pladsforholdene.

Willumsens Gamle Samling består af godt 2000 værker med 327 malerier, 220 skulpturer, 756 tegninger, 233 grafiske blade samt mønter, medaljer, elfenbensværker, glasmosaikker, tekstiler, kunsthåndværk, smykker og nips. 125 af værkerne er danske malerier, skulpturer, tegninger og grafik. Størstedelen af værkerne stammer fra Europa, men samlingen rummer også nogle asiatiske og ganske få afrikanske genstande. Et tidligt hovedværk af El Greco og et sent af Jacopo Bassano hører til blandt de betydeligste, ældre udenlandske værker i Danmark. Derudover er der fine tegninger af blandt andre Parmigianino, Guercino, Giorgio Vasari, Andrea del Sarto, Giambattista Tiepolo, Giacomo Guardi og Paul Gauguin. Efterhånden som hele bestanden bliver undersøgt, vil der givetvis vise sig en række andre betydelige kunstnernavne.

Samlingen med de 756 italienske tegninger, hvoraf 200 er bestemt, er den fjerdestørste i Skandinavien, næst efter de statslige samlinger i Stockholm, København og Oslo.

El Greco: "Hyrdernes tilbedelse"
Paul Gauguin: "La Laxure"
Jacopo Bassano: "Kristi hudflettes"

J.F. Willumsen om sin "Gamle Samling"
Selv sagde J.F. Willumsen, at han havde erhvervet den Gamle Samling af praktiske grunde:
"Jeg indsaa ret hurtigt, at for at faa Fred for denne Nedtagen og Omordning, maatte jeg have Billeder paa mine Vægge, der ikke var af min egen Produktion, og derfor fandt jeg paa at hænge andre Kunstneres Billeder op i Stedet for, nye som klassiske. Dette gav Anledning til, at der skabtes en Samling, der voksede efter som Aarene gik."
(uddrag fra J.F. Willumsen: Noter til "Gamle Samling". J.F. Willumsens Samling af ældre kunst. København 1947.)

Willumsen sagde også om samlingen, at den gav rigdom til sjælen. Han samlede på, hvad der kunne give ham indsigt i andre kunstneres arbejde. I mange af genstandene ses det tydeligt, hvorfor Willumsen har ønsket at eje dem. Her afspejles et eller flere af de kunstneriske problemer, som han selv kæmpede med. Det kunne for eksempel være den erhvervede genstands særlige materiale, overfladebehandling, kunstneriske udførelse eller dens tematiske indhold.

Efterhånden som samlingen blev bygget op, undersøgte og bestemte J.F. Willumsen nøje de enkelte værker. I en række mapper opbevarede han informationer om hvert enkelt værk og noterede relevante data. Ved egne kunsthistoriske studier og ved korrespondancer med museer og eksperter søgte han at indkredse kunstner, motiv og datering. Da J.F. Willumsen i 1911 havde købt et maleri, som han mente var af den græsk-spanske maler El Greco, gik han så vidt, at han skrev et tobindsværk om El Greco. Hans hovedærinde var at bevise, at det erhvervede maleri var et ungdomsværk af El Greco, hvad forskere har bekræftet.

Opbygningen af samlingen
Samlingen er blevet til på kunstnerens mange rejser i Europa og er således skabt over en lang årrække. Kunstværkerne er købt for små midler hos kunsthandlere, antikvitetshandlere, marskandisere, på auktioner og hos private. Enkelte af værkerne har Willumsen modtaget som gave.

Alle værkerne i Gamle Samling har J.F. Willumsen omhyggeligt opført i en protokol. I 1889 købte han samlingens første nummer hos en præst i Granada. Det var et krucifiks, som han mente var udført af den spanske maler, billedhugger og arkitekt Alonso Cano fra det 17. århundrede. I de følgende år købte J.F. Willumsen af og til værker til sin samling, men første under Første Verdenskrig, hvor salget af hans egne værker gik usædvanligt godt, tog købene rigtigt fart. I Italien erhvervede han flere malerier i begyndelsen af 1920'erne, og i London skaffede han sig flere hundrede italienske tegninger.

I sine forskellige hjem i Nice, hvor han boede fra 1918 til 1942, har Willumsen haft kunstværkerne omkring sig på væggene og anbragt på sokler, piedestaler, borde og i skabe. Hovedparten af samlingen er italiensk, en del fransk, og noget er dansk. Derudover er der skandinaviske, hollandske, nederlandske, spanske og klassiske værker. Der forekommer også asiatiske arbejder med hovedvægt på det kinesiske og i nogen grad på det japanske.

Udstilling af Gamle Samling i 1947
I 1947 blev J.F. Willumsens Gamle Samling vist på Charlottenborg, mens hans egne værker blev udstillet på Den frie Udstilling. Hensigten med udstillingerne var at bane vejen for det museum, som han ønskede, at den danske stat skulle etablere for ham. Først i 1957 blev et museum for begge samlinger realiseret i Frederikssund.

Da Gamle Samling i 1947 for første gang blev præsenteret for offentligheden, blev kvaliteten og Willumsens tilskrivninger heftigt debatteret. Flere kunsthistorikere og museumsfolk forholdt sig skeptiske til Willumsens egen opfattelse af, at hans erhvervelser var af de store mestre. Senere undersøgelser har dog vist, at samlingen rummer mange værdifulde og interessante værker. I det hele taget har samlingen stor originalitet og, man kan i langt de fleste tilfælde fornemme det særlige udtryk i genstanden, som har fascineret J.F. Willumsen.

Forskning
Gennem årene er dele af samlingen blevet videnskabeligt bearbejdet. Således har overinspektør, mag.art. Chris Fischer bestemt og publiceret mere end 200 italienske tegninger, tidligere museumsdirektør, mag.art. Dyveke Helsted har undersøgt Bertel Thorvaldsen-værkerne, som indgår i "Gamle Samling"s danske del, lektor, mag.art. Pia Guldager Bilde har undersøgt samlingens antikke værker, og registrator og kunsthistoriker Jean-Marie Cusin-berche, Paris, har arbejdet med Paul Gauguin-værkerne. Ikonerne er ved at blive undersøgt af professor Maria Constantoudaki-Kitromilides, Universitetet i Athen, og derudover er en forsknings-plan for de kommende seks år under udarbejdelse af ph.d. i kunsthistorie Hans Dam Christensen.

Præsentation
På J.F. Willumsens Museum præsenteres "Gamle Samling" som en billedkunstners samling og som en illustration af Willumsens særlige interessefelter. Samlingen skiller sig tydeligt ud fra kunsthandler-, privat- og museumssamlinger, som er opbygget efter andre kriterier og strategier.

Aktuelt

13.07.2017
Låneklapvogne til rådighed
12.05.2017
Udlånte værker tilbage på Will...
05.02.2017
Grafisk værksted i udstillinge...

ingen nyheder i denne liste

 
scat-vs-piss.com